Website Banner
     
        CVF-U สายคอนโทรลแบบสปริง ฉนวนนอก Urathaneทนต่อน้ำมันดีเยี่ยม (ไฮดรอลิค, จารบีฯ) ทองแดงเส้นฝอยละเอียดพิเศษ ออกแบบโดยการจัดกลุ่ม และตีเกลียวภายในพิเศษ ให้ทนต่อการขาดใน สามารถยืดและหดตัวคืนรูปได้ดีมาก คงสภาพความเป็นสปริงได้ดี คงทนตลอดอายุการใช้งาน ทนต่อแรงเสียดสี และอุณหภูมิทั้งร้อน และเย็นได้ดี สามารถยืดได้ไกลถึง 3 เท่าของระยะหด มีให้เลือกใช้ตั้งแต่ 10-300 cm. (x3เท่า) ทนแรงดัน 60 โวลท์ อุณหภูมิ 0-150°C มีให้เลือกใช้งานตั้งแต่ 2 ถึง 20 Core ขนาดตั้งแต่ 0.3 ถึง 2.0 Sq.mm.  
     
           
CVF-U
         
           
 

 
         
                           
                         
                           
           
             
           
             
Current Pageid = 92